Jo log Paak daman Aurto par Zina ki tohmat lagate hai

Jo log Paak daman Aurto par Zina ki tohmat lagate hai Quran 24:4
Jo Log Paak Daman Aurat par Zina ki tohmat lagaye

Jo log Paak daman Aurto par Zina ki tohmat lagate hai

Allah Taala Quran e Kareem me farmata hai

"Jo log Paak daman aurto par Zina
ki Tohmat lagayein phir 4 gawah pesh na kar sake
to unhe 80 kode lagai aur kabhi bhi
unki gawahi Qubool na karo, yeh Faasiq log hai."

📕 Quran 24:4

1 comment

  1. SUBHAN ALLAH
© Blog | Ummat-e-Nabi.com. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld